Entreprenad och wassaraborrning

Vid vissa tillfällen lämpar det sig inte att påla, gräva, schakta eller spränga vid byggen och projekt. I dessa fall kan vi hjälpa till med olika typer av borrning. Vi arbetar bland annat med wassaraborrning vilket är en vattenbeaserad borrningsteknik som ger lägre vibartioner och tryck på marken. Wassaraborrning passar därför bra vid borrning i känsliga miljöer.

Offert & kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med entreprenad? Fyll i din e-post eller telefonnummer nedan så kontaktar vi dig!
Eller vill du hellre bli kontaktad via e-post?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjälper dig

Vi kan hjälpa till med borrning inne i fabriker, gruvor, under vägar, för förstärkning av byggnader och mycket mera. Kontakta oss gärna för offert eller vid frågor gällande entreprenadborrning.

Excenterborrning

För att säkerställa att inget ytvatten ska tränga in vid borrningen använder vi en metod som kallas för excenter-borrning. Det innebär att brunnen borras med foderrör genom jord och ca 2 meter ned i berget. Därefter tätas foderröret i berget innan borrningen fortsätter ner till vattenförande djup. När bunnen nått önskvärt vattenflöde avslutar vi borrningen. Det är därefter brunnens kapacitet och vattenflöde som avgör vilken typ av pump du kommer att behöva.

Innan borrning

  • Informera närliggande grannar om att du tänker borra för en vattenbrunn
  • Kommer har olika regler för vad sm gäller vid djupborrade vattenbrunnar, kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller
  • Om vattenbrunnen placeras inom 10 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från din granne
  • Se till så att det inte finns några VA, el, telekablar eller liknande i anslutning till energibrunnens placering
Känns det krångligt? Inte alls! Kontakta oss så hjälper vi dig med alla ovanstående punkter, från planering till installation.
0371-506 60info@jannesbrunnsborrning.se
Sekretess och cookies policyDesigned by IKL Digital Design