Miljöborrning och undersökningsborrning

Vi utför miljö- och undersökninsborrning för att bland annat ta reda på om det finns föroreningar i marken samt mätning av gundvattennivå. Vid miljöborrningar går vi oftast som underleverantör till konsultföretag.

Offert & kontakt

Vill du veta mer om miljö- och undersökningsborrning? Fyll i din e-post eller telefonnummer nedan så kontaktar vi dig!
Eller vill du hellre bli kontaktad via e-post?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjälper dig

Inom miljöborrningar arbetar vi idag med med konsultföretag som bland andra Relement, WSP Envioronmetal AB, Sweco Environment, SPIMFAB, NCC Construction AB och RGS90. Kontakta oss gärna för mer information.
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping

Excenterborrning

För att säkerställa att inget ytvatten ska tränga in vid borrningen använder vi en metod som kallas för excenter-borrning. Det innebär att brunnen borras med foderrör genom jord och ca 2 meter ned i berget. Därefter tätas foderröret i berget innan borrningen fortsätter ner till vattenförande djup. När bunnen nått önskvärt vattenflöde avslutar vi borrningen. Det är därefter brunnens kapacitet och vattenflöde som avgör vilken typ av pump du kommer att behöva.

Innan borrning

  • Informera närliggande grannar om att du tänker borra för en vattenbrunn
  • Kommer har olika regler för vad sm gäller vid djupborrade vattenbrunnar, kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller
  • Om vattenbrunnen placeras inom 10 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från din granne
  • Se till så att det inte finns några VA, el, telekablar eller liknande i anslutning till energibrunnens placering
Känns det krångligt? Inte alls! Kontakta oss så hjälper vi dig med alla ovanstående punkter, från planering till installation.
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping