Vattenpump och filter

Vad för pump du behöver bestäms utifrån ditt brunnsvattenflöde. När du väljer pump är det viktigt att ta hänsyn till vattenkapacitet, tryck och elförbrukning. Vi är alltid noggranna med att välja ut en plats som vi tror har rätt förutsättningar för att kunna ge vatten av bra kvalité. Dock finns inga garantier för att vattnet håller önskvärd kvalité och i sådana fall kan vi komplettera med ett vattenfilter. Att installera en vattenpump kan vara en bra investering för ert hushåll. Kostnaden att borra en vattenbrunn är självklart en viktig övervägning och vi finns här för att ge dig insikter omkostnaden att borra brunn.

Offert & kontakt

Vill du veta mer om vattenpump och filter? Fyll i din e-post eller telefonnummer nedan så kontaktar vi dig!
Eller vill du hellre bli kontaktad via e-post?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjälper dig

Vi har lång erfarenhet av brunnsborrning och hjälper dig gärna att välja ut en pump som möter din brunns förutsättningar. I de fall ett vattenfilter behövs för att ge en god vattenkvalité hjälper vi dig även att installera detta. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande pump och vattenfilter.
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping

Excenterborrning

För att säkerställa att inget ytvatten ska tränga in vid borrningen använder vi en metod som kallas för excenter-borrning. Det innebär att brunnen borras med foderrör genom jord och ca 2 meter ned i berget. Därefter tätas foderröret i berget innan borrningen fortsätter ner till vattenförande djup. När bunnen nått önskvärt vattenflöde avslutar vi borrningen. Det är därefter brunnens kapacitet och vattenflöde som avgör vilken typ av pump du kommer att behöva.

Innan borrning

  • Informera närliggande grannar om att du tänker borra för en vattenbrunn
  • Kommer har olika regler för vad sm gäller vid djupborrade vattenbrunnar, kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller
  • Om vattenbrunnen placeras inom 10 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från din granne
  • Se till så att det inte finns några VA, el, telekablar eller liknande i anslutning till energibrunnens placering
Känns det krångligt? Inte alls! Kontakta oss så hjälper vi dig med alla ovanstående punkter, från planering till installation.
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping