Vattenborrning

Djupborrad vattenbrunn
pålitlig vattentillförsel genom vattenborrning
Pålitlig
vattentillförsel
en vattenborrning är okänslig mot översvämningar
Okänslig mot
översvämningar
en vattenborrning ger skydd mot ytvatten
Skydd mot
ytvatten
En djupborrad vattenbrunn går hela vägen ner i berggrunden eller vattenförande gruslager och båda är en tillförlitlig källa till vatten året om, även vid längre torrperioder. När vi borrar vattenbrunnar använder vi foderrör genom jorden och så pass långt ner i marken att inget ytvatten riskerar att tränga in. Röret tätas i berget och borrningen fortsätter ner till vattenförande djup. Vattenkvaliteten i berggrunden är oftast god, men skulle råvattnet behöva någon form av rening så har vi även tillförlitliga filtersystem att erbjuda.

Offert & kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med vattenborrning? Fyll i din e-post eller telefonnummer nedan så kontaktar vi dig!
Eller vill du hellre bli kontaktad via e-post?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig genom hela processen, från lämplig placering och typ av brunn till installation av pump och hydrofor. När vi har borrat färdigt får du en slutrapport med brunnsdata och garanti på minsta förväntade vattenmängd. Vi erbjuder dig även ett kostnadsfritt vattenprov för att mäta kvalitén på ditt nya vatten. Kontakta oss för offert eller om du har frågor.
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping

Excenterborrning

För att säkerställa att inget ytvatten ska tränga in vid borrningen använder vi en metod som kallas för excenter-borrning. Det innebär att brunnen borras med foderrör genom jord och ca 2 meter ned i berget. Därefter tätas foderröret i berget innan borrningen fortsätter ner till vattenförande djup. När bunnen nått önskvärt vattenflöde avslutar vi borrningen. Det är därefter brunnens kapacitet och vattenflöde som avgör vilken typ av pump du kommer att behöva.

Pump och vattenfilter

Vi är alltid nogranna med att välja ut en plats för din brunn som vi tror har rätt förutsättningar för en god vattenkvalité. Det är dock svårt att förutse exakt hur ser ser ut under mark och därmed händer det att vattnet inte uppfyller den önskvärda kvalitén. Vattnet kan till exempel innehålla för höga halter av olika mineraler. För att uppnå god vattenkvalité kan man då använda sig av ett vattenfilter. Du kan läsa mer om pump och vattenfilter till din brunn här.

Innan borrning

  • Informera närliggande grannar om att du tänker borra för en vattenbrunn
  • Kommer har olika regler för vad sm gäller vid djupborrade vattenbrunnar, kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller
  • Om vattenbrunnen placeras inom 10 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från din granne
  • Se till så att det inte finns några VA, el, telekablar eller liknande i anslutning till energibrunnens placering
Känns det krångligt? Inte alls! Kontakta oss så hjälper vi dig med alla ovanstående punkter, från planering till installation.
brunnsborrning stockholm,malmö,göteborg & jönköping